Česky - Czech Language
Anglicky - English Language

Vítejte

Areál Rekreačního a sportovního střediska u Studánky se nachází na konci obce Malé Svatoňovice, v bývalém hornickém učilišti.

V areálu je k dispozici:

  • ubytování a stravování
  • víceúčelová sportovní hala o rozměrech 40 x 18 m s palubkovou podlahou, která slouží hlavně k provozování kolektivních sportů - kopaná, florbal, basketbal, volejbal, tenis, badminton, nohejbal
  • tělocvična o rozměrech 20 x 10 m s parketovou podlahou
  • fitcentrum, které je vybaveno základními posilovacími stroji ke zlepšení fyzické kondice
  • sauna
  • atletický stadion se škvárovou drahou o délce 200 m a malým hřištěm na travnaté ploše
  • tenisové kurty
  • volejbalový kurt
  • nohejbalový kurt
  • koupaliště, které se nachází v bezprostřední blízkosti areálu a je provozováno samostatným právnickým subjektem , které v letních měsících umožňuje příjemné osvěžení a rovněž občerstvení

Vize

Provádět organizované sportovní dovolené pro rodiny s dětmi od 5 do 13 let pod vedením odborných sportovních instruktorů. Zajistit aktivní odpočinek v dnešní uspěchané době pro nejširší veřejnost.

Spolupráce s BPA

Poskytnutí ubytování, stravování a sportovišť a dále pak odborných sportovních instruktorů.

Historie

V roce 1953 byl komplexně dokončen areál hornického učiliště v Malých Svatoňovicích. V roce 1957 se učiliště stalo součástí VUD ( Východočeské uhelné doly ). Začátkem 70. let začíná výuka i v jiných oborech než hornických, a to v oborech zámečník, truhlář, zedník, klempíř, aj. V roce 1979 se na základě rozhodnutí Ministerstva školství mění Odborné učiliště na Střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích. V roce 1990 dochází z rozhodnutí státních orgánů k útlumu hornictví a v návaznosti na tuto skutečnost končí i výuka učňů oboru horník. K 1. 1. 1991 se Střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích odděluje od VUD a stává se samostatným právním subjektem, podřízeným nejdříve Ministerstvu průmyslu ČR a později Ministerstvu hospodářství ČR. K 1. 11. 1996 se nadřízeným orgánem SOU stává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z rozhodnutí OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje, nebyl SOU Malé Svatoňovice, pro školní rok 2005/2006, povolen nábor žáků do žádného studijního ani učebního oboru a ve školním roce 2006/2007 byla otevřena Bezpečnostně právní akademie.

Informace o počasí
Informace o cyklotrasách
Informace o turistických trasách